Zapošljavate nove radnike?
Kontakt telefoni: ✔ 060/308-97-16060/314-84-01060/314-84-22

Radnim danima 08h-16h

Menadžeri prodaje:
Jelena Brkić
060/314-84-01
Marijana Avramović
060/314-84-22
Jelena Lukić
060/308-97-16

KONTAKT

Šta je oglasni upitnik i kako iskoristiti njegove prednosti?

Oglasni upitnik predstavlja skup pitanja koje poslodavac postavlja zainteresovanim kandidatima u vezi njihovih kvalifikacija i veština. Sastavljanje i postavka upitnika se vrši prilikom postavke samog oglasa. Nakon objave oglasa, kandidati koji konkurišu za određeni posao odgovaraju na pripremljeni upitnik.

Prikaz kreiranog upitnika u nalogu poslodavca:

Kreiranje konkursnog upitnika omogućava jednostavno pronalaženje najboljih prijava. Prilikom pregleda pristiglih prijava na svom nalogu, poslodavac bira poželjne opcije za svako od postavljenih pitanja (ili samo ona najvažnija) i u pregledu prijava bivaju izlistane samo prijave koje ispunjavaju zadate kriterijume. Kriterijumi "filtracije" (poželjni odgovori na pitanja) se lako mogu promeniti i sačuvati za sledeći pregled prijava ili po potrebi isključiti.

Podešavanje kriterijuma filtracije:

Ispravno podešen oglasni upitnik može uštedeti i do 80% vremena koje poslodavac troši za pregledanje prijava. Najvažnije je da konkursna pitanja budu postavljena na pravi način. Na "Lako do posla" taj zadatak je veoma lak. Poslodavci mogu odabrati neka od 12 najčešćih pitanja na konkursima ili sastaviti nova pitanja koja odgovaraju posebnim zahtevima njihovog konkursa.

Dodavanje unapred pripremljenih pitanja u upitnik:

 


Kako radi "Lako do posla"? Pogledajte video prezentaciju

Da li ste znali da...

< >