Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Vrući poslovi: Geodetski stručnjaci 

Konkuriši za ovaj posao
Pošaljite oglas prijatelju

Više poslova iz kategorije

Gradjevinarstvo, Arhitektura, Geodezija

Poslovi na istoj lokaciji

Beograd

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije
Kompanija:
Republički geodetski zavod
Adresa:
, Bulevar vojvode Mišića 39, Beograd

Позив за ангажовање на пројекту

 

Овај позив за достављање Изјава о заинтересованости се заснива на општем обавештењу о набавци за овај пројекат који је објављен у UN Development Business, бр. WB1798-04/15 од 15. априла 2015. године.

Република Србија / Републички геодетски завод је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања по уговору за консултантске услуге:

 

Помоћник на имплементацији ИСКН - Геодета

- 15 индивидуалних консултаната -

 

Помоћник на имплементацији DQI- Геодета

- 25 индивидуалних консултанта -

 

Помоћник на припреми ДКП-а за имплементацију DQI – Геодета 

- 20 индивидуалних консултанта -

 

 

Планирани почетак ангажовања је децембар 2021. године, а период трајања ангажовања је 12 месеци.

 

Помоћник на имплементацији ИСКН - Геодета

 • Консултант геодета у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) ће бити подршка служби РГЗ-а у току обуке запослених за коришћење новог софтверског модула, као и у току реалног рада у новом софтверском модулу. Консултанти ће бити  прва линија дијагностичке подршке за софтверске проблеме у спровођењу свакодневних активности у свим службама РГЗ-а и пријављивање инцидената. Даље, консултанти треба да прате реализацију унапређења квалитета података за Службе за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН) и да да сукцесивно генеришу извештаје о статусу имплементације новог софтверског решења (ИСКН).
 • Минимални услови за ову позицију су следећи: стечено средње или високо образовање из области геодезије; рад на рачунару са софтвером типа МС Wиндоwс, МС Оффице, Интернет. Предност имају кандидати који поседују/имају: радно искуство у гедетској струци; искуство на пословима израде и одржавања катастра непокретности; рад на пословима имплементације информационих система; возачку дозволу „Б“ категорије.

Помоћник на имплементацији DQI- Геодета

Помоћник на припреми ДКП-а за имплементацију DQI – Геодета

 

 • Геодетски стручњак у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) треба да изврши:
 • анализу и припрему просторних података катастра непокретности – дигиталног катастарског плана (у даљем тексту: ДКП) за миграцију у централну базу података,
 • идентификацију грешака у подацима на основу извештаја о контроли квалитета података и да предлог измене, допуне, ажурирања и усаглашавања графичких и алфанумеричких података у циљу унапређење квалитета података,
 • пружи подршку у току обуке корисника у Службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Службе) за рад у новим софтверским решењима (ИСКН),
 • пружа подршку Службама за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН) у раду са истим;
 • да прати реализацију унапређења квалитета података за Службе за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН).
 • Минимални услови за ову позицију су следећи: стечено средње или високо образовање из области геодезије; рад на рачунару са софтвером типа МС Wиндоwс, МС Оффице, Интернет. Предност имају кандидати који поседују/имају: радно искуство у гедетској струци; познавање рада у окружењу програмских пакета MapSoft 2000, ArcGIS, Јединствена евиденција, GeodISKN, Адресни регистар, ДМС, искуство на пословима израде и одржавања катастра непокретности; рад на пословима имплементације информационих система; возачку дозволу „Б“ категорије.

 

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

 •  Специфично искуство од значаја за ангажман …30 б
 •  Квалификације за ангажман ……….…..…………50 б
 •  Компетенције за ангажман …............…….......…20 б

Заинтересовани  консултанти  могу  обратити  пажњу  на Одељак ИИИ Управљање, параграфи 3.14,  3.16  и  3.17,  Прописа  Светске  банке  о  набавкама  за  зајмопримце,  јул  2016.,  ревидиран  новембара 2017., августа 2018. и новембара 2020. („Прописи“), који уређује политике Светске банке у вези са сукобом интереса -  “Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017, August 2018 and November 2020).

Консултанти ће бити изабран у складу са методом избора на основу квалификација консултанта утврђеном у документу Светске банке под називом Прописи.

Заинтересовани консултанти могу добити додатне информације на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Јединица за имплементацију пројекта Светске банке (ЈИП) позива све заинтересоване да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга, уз обавезну назнаку за коју позицију конкуришу, (пратеће писмо, радна биографија – ЦВ и докази о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке) на доле наведену адресу најкасније до 29. новембра 2021. године, у 12:00 часова.

 

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише.

 

Републички геодетски завод

Јединица за имплементацију пројекта

11000 Београд, Србија

Булевар војводе Мишића 39,

ПИСАРНИЦА, соба бр.М001, приземље

Тел./Фаx: +381 11 2652 408

E mail:Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Gradjevinarstvo, Arhitektura, Geodezija
Nivo obrazovanja:
Minimum: IV Stepen - SSS srednja škola (4 godine)
Trajanje oglasa:
22.11.2021. do 7.12.2021.


Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola