Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Vrući poslovi: Regionalni menadžer 

Konkuriši za ovaj posao
Pošaljite oglas prijatelju

Više poslova iz kategorije

Komercijala, Prodaja

Poslovi na istoj lokaciji

BeogradNovi Sad

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije
Kompanija:
Centar za reciklažu d.o.o.
Adresa:
Beograd - Železnik, Tome Buše broj 14

Regionalni menadžer

Beograd, Novi Sad

 

 • Konstantno istražuje i prati tržište nabavke strateških sirovina te prenosi svoja saznanja i predlaže Regionalnom direktoru saradnju sa novim dobavljačima strateških sirovina;
 • Ugovara i zaključuje nabavku strateških sirovina po uputstvima, i prema ograničenjima količina, kvaliteta i cena, koja dobija od Regionalnog direktora;
 • Ugovara i zaključuje prodaju usluga koje mogu pružiti stovarišta Regije (zbrinjavanje, utovar, istovar, uslužno presovanje, uslužno merenje, iznajmljivanje kontejnera, opreme, prevoza, manevrisanja i dr.) prema uputstvima i ograničenjima koja dobija od Direktora regije;
 • Izrađuje mesečni plan nabavke strateških sirovina i predlaže ga Regionalnom direktoru.Dužan je da radi u cilju realizacije mesečnog plana koji je usvojio nadređeni Regionalni direktor;
 • Dogovara sa dobavljačima način pripreme robe, transport robe, postavljanje i zaduženja kontejnera, kao i organizovanje svih pratećih usluga i dokumenata koji su neophodni u procesu nabavke strateških sirovina;
 • Svakodnevno komunicira sa Regionalnim direktorom radi dobijanja uputstava, provere plana rada i planiranih poteza na tržištu;
 • Svakodnevno komunicira sa drugim regionalnim komercijalistima radi taktičkog usklađivanja;
 • Redovno prati propise iz oblasti upravljanja sekundarnim sirovinama;
 • Redovno kontaktira i lično posećuje ključne dobavljače i ugovara standardne ili posebne uslove nabavke strateških sirovina, prema okvirima cena, količina i kvaliteta, koje dobija od Regionalnog direktora;
 • Redovno istražuje i uvodi nove dobavljače strateških sirovina;
 • Ispostavlja narudžbenice prema regionalnim dobavljačima;
 • Unosi ugovore u informacioni sistem robnog knjigovodstva i predaje kompletnu dokumentaciju o prijemu robe blagajni ili nadležnoj službi Društva;
 • Izdaje naloge za dopremanje robe;
 • Izrađuje neophodnu dokumentaciju;
 • Kontaktira dobavljače u slučaju nepotpune dokumentacije za prijem robe (stara se da su otpremnice i dokumenta o kretanju otpada pravilno popunjeni);
 • Prati i nadzire proces realizacije ugovora o nabavci strateških sirovina ili prodaje usluga;
 • Prema potrebi predlaže nadležnim službama Društva uvođenje novih artikala u bazu artikala i informacioni sistem robnog knjigovodstva;
 • Rešava eventualne reklamacije prema dobavljačima;
 • Podnosi zahtev Regionalnom direktoru, za izlazak sekača na teren i terenske radove na demontaži radi pribavljanja sekundarnih sirovina;
 • Vodi tačnu i ažurnu evidenciju i izrađuje potrebne izveštaje vezano za nabavku, transport i otpremanje robe, prema nalozima Uprave Društva i Regionalnog direktora;
 • Prema posebnim odlukama o podeli rada, koje donosi Regionalni direktor i prema uputstvima i ograničenjima koja dobija od Službe logistike i transporta Društva, može obavljati poslove iz područja upravljanja logistikom i vozačima u procesu nabavke i otpremanja robe;
 • Odgovoran da  sprovodi sve  mere bezbednosti i zdravlja  na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine;
 • Obavlja i druge poslove po posebnim nalozima i zaduženjima od strane Regionalnog direktora ili Uprave Društva.

Uslovi:

 • ­VII ili VI  stepen stručne spreme;
 • Dobro poznavanje tržišta metalnog otpada;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

 

Očekujemo Vaše prijave.Lokacija posla:
- Beograd, Novi Sad
Kategorija:
- Komercijala, Prodaja
Nivo obrazovanja:
Minimum: VI-1 Stepen - VS viša škola (2 ili 2,5 godine)
Trajanje oglasa:
19.11.2021. do 4.12.2021.


Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola